Cli-fi anno 2019

Åpent seminar

Klimakrisen er et af de globalt set mest påtrængende eksistentielle såvel som politiske problemer verden står overfor lige nu og tildeles i disse år principielt politisk topprioritet. Vi lever i, hvad der er blevet kaldt de fossile brændstoffers æra; vi oplever omfattende naturkatastrofer, forurening, oversvømmelser, isen der smelter, arters uddøen og en mærkbar stigning i antallet af klimaflygtninge. Tallene fra det seneste klimatopmøde, COP24 i Katowice i Polen, taler deres alt for tydelige sprog.

Men er ’the tipping point’ nået, så der er tale om et point of no return? På mange måder lever vi i ”Catastrophic Times”, som et værk af Isabella Stengers hedder, med den foruroligende undertitel: ”Resisting the coming Barbarism”. Bogen er blot én i rækken af videnskabelige værker, der i de senere år italesætter problematikken. Hvordan navigere i det uundgåelige, så skaderne bliver minimeret så meget som muligt? Eller med et paradoks: Hvordan gøre det umulige, så det mulige kan ske?

Alt dette rejser en række spørgsmål af etisk, politisk og ideologisk karakter, som også finder vej til dele af litteraturen, der former sig som en række æstetiske italesættelser af de økopolitiske problemstillinger, som vedrører os alle. Inden for såvel dansk som norsk samtidslitteratur er der nemlig i de senere år vokset et bredt og nuanceret felt af litteratur frem, lyrik såvel som prosa, som er svær at overse og som på forskellige måder og i forskellige grader reflekterer klimakrisen, tematisk såvel som æstetisk, idet formen i disse værker som en slags formens politik synes at være med til at vriste tematikken ud af diverse vanetænkninger. Hermed initieres nye tilgange til mennesket og dets indfældethed i den fælles verden, der globalt set er truet. Klimakrisen kan i disse værker anskues som en på samme tid poetisk og politisk strategi.

Det gælder værker af forfattere som fx norske Agnar Lirhus, Maja Lunde, Espen Stueland, Carl Frode Tiller, Øyvind Rimbereid eller danske Theis Ørntoft, Charlotte Weitze, Lars Skinnebach, Liv Sejrbo Lidegaard, Rasmus Nikolajsen og mange mange flere.

Inden for litteraturkritikken får det konsekvenser i forhold til, hvordan man læser litteratur, og den såkaldte økokritik er allerede noget, der har delt vandene og som udspalter sig i forskellige retninger. Med dette seminar vil vi forsøge at nærme os og udrede nogle af disse problemstillinger.

  • Hvad er forholdet mellem det litterære og det politiske?
  • Hvornår er litteraturen hhv. verdensvendt eller verdensfjern – og giver det mening at tale litteratur på den måde i forhold til klimakrisen?
  • Kan litteraturen virke ind i forhold til klimakrisen uden at være dogmatisk eller levere diverse programerklæringer?
  • Er utopien død eller blot langtidsbegravet; kan man igen tale om en form for utopisk potentiale, om end i relationel forstand?   
  • Kan litteraturen udgøre en undtagelsestilstand; et sted hvorfra der kan tales, fri af gængse diskurser? Hvilken rolle spiller subjektet i disse værker?
  • Og ikke mindst: Hvilke forestillinger forekommer omkring nok så omdiskuterede begreber som ’natur’ og ’kultur’?

Seminaret ønsker således at tage temperaturen på klimalitteraturen ud fra den indledende præmis, at man overhovedet kan tale om en sådan. I et møde mellem dansk og norsk litteratur og kultur tematiserer vi emnet gennem en række oplæg fra forfattere, litterater og kulturanalytikere. Vi runder af med en paneldebat, hvor forholdet mellem kunst, litteratur og politik debatteres på et mere principielt niveau.

Vi ser frem til et seminar, der på den ene side stiller skarpt på klimalitteratur som en fremtrædende tendens i samtidslitteraturen, og som på den anden side spørger til kunstens potentielle rolle i forhold til den tid vi lever i – med de politiske, økonomiske og sociale udfordringer der måtte være.

 

Matspildsbekæmperne i Too Good To Go vil stå for overskudsbagværk, og efter seminaret vil der være mulighed for at spise en klimavenlig middag og smage drikke fra Lysebus eget bryggeri.


PROGRAMMET ER UNDER UTARBEIDELSE

Nyhetsbrev

Du modtager om lidt en mail, hvor du skal bekræfte tilmeldingen!

Lukk
Schæffergården Lysebu