Nordiske sprogpiloter

Målet med prosjektet ”Nordiske språkpiloter” er å styrke praksisdelen av grannespråksundervisningen i grunnskolen i Norden, både kvalitativt og kvantitativt. Dette skjer ved en fokusert satsning på en avgrensbar gruppe lærere, nemlig øvings- eller praktiklærerne. Dette er erfarne grunnskolelærere som er aktive ute på feltet, og som samtidig er lærerutdannere med ansvar for praksisutdanning av lærerstudenter.

 

Prosjektet har som mål å etablere et nettverk av ressurslærere som kan fungere aktivt både i skolen og innenfor lærerutdanningen. De skal være ”nordiske språkpiloter” som kan rettlede kolleger og studenter og være pådrivere for utviklingen av en bedre og mer effektiv grannespråks­undervisning.

 

Prosjektet er et samarbeid mellom Nordisk ministerråd, Nordisk kulturfond og de bilaterale nordiske institusjonene Hanaholmen, Voksenåsen og Fondet for dansk-norsk samarbeid (Lysebu og Schæffergården), ”De nordiske perlene”. 

 

Til Sprogpilotenes hjemmeside

Nyhetsbrev

Du modtager om lidt en mail, hvor du skal bekræfte tilmeldingen!

Lukk
Schæffergården Lysebu