Utgivelser

Mellem brødre
Rasmus Glenthøj (red.) 2016 
Gad Forlag (Danmark) og Spartacus (Norge)

Mellem brødre

Dansk-norsk samliv i 600 år

I Mellem brodre beskriver fremtrædende norske og danske forskere afgørende træk af dansk-norsk historie både før og efter fællestiden. Det gælder ikke blot de to landes politiske og institutionelle historie, men også deres litteraturhistorie, kunsthistorie, musikhistorie, kulturhistorie, kirkehistorie, identitetshistorie, sproghistorie og historieskrivningen. Målet med denne kalejdoskopiske tilgang hen over mere end 600 år er at give både en bredde og dybde i forståelsen af de politiske, kulturelle og menneskelige forbindelser mellem Danmark og Norge, der i så høj grad har været med til at forme de to lande og deres folk. Vores ønske med Mellem brodre er således at give nordmænd og danskere en forståelse for deres fælles fortid, der til dels er gået tabt gennem de historier om de to lande, der blev skabt efter adskillelsen. 

Les mer

Dannelsens forvandlinger
Rune Slagstad, Ove Korsgaard og Lars Løvlie [red.] 
Pax 2003

Dannelsens forvandlinger

Dansk og norsk utdannings- og dannelseshistorie fra 1814 og frem til i dag.

Boken er et resultat av et årelangt samarbeid i fondets regi mellom danske og norske pedagoger og idéhistorikere. Boken gir kapitler av dansk og norsk utdannings- og dannelseshistorie etter oppløsningen av den dansk-norske helstat i 1814 og frem til i dag. Avstanden i tid gjør det tydelig som en i de tidligere nasjonsbyggende faser ikke alltid har villet se: at det er langt mer som forener enn hva som skiller – og at det som i tilbakeblikk skiller, ikke nødvendigvis var det som skilte. Fremstillingen beveger seg fra det moderne til det postmoderne – dannelsens ideer fra Grundtvig til Foucault (del i) og dannelsens institusjoner fra grunnskole til universitet (delii). I den avsluttende del iii analyseres bl. a. skolereformatorene Bertel Haarder og Gudmund Hernes og spørsmålet om dannelse via internett.

Les mer

Danmark-Norge 1380-1814
Esben Albrechtsen,Øystein Rian, Ståle Dyrvik og Ole Feldbæk. 
Universitetsforlaget 1997-98

Danmark-Norge 1380-1814

Den dansk-norske fellestidens historie

Skiftende generasjoner har benyttet ulike betegnelser på de 434 årene Danmark og Norge var hovedlandene i en større stat: Dansketiden, firehundreårsnatten og fellestiden. For første gang foreligger et verk hvor denne staten er emne for en samlet framstilling. Forfatterne presenterer middelalderen og svartedauen, adelsveldet, eneveldet og utviklingen av en artikulert dansk og norsk identitet. Forfatterne, to norske og to danske historikere, har i hvert sitt bind lagt vekt på å gi en balansert og redelig skildring av begivenhetene i Danmark-Norge. Verket gir ny innsikt i en viktig epoke av de to landenes historie. Hvert bind er på omlag 400 sider, rikt illustrert med tegninger, malerier og fotografier. 

Islam, kristendom
og det moderne
Lena Larsen og Lissi Rasmussen (red.) 
Tiderne Skifter. 224 sider

Islam, kristendom
og det moderne

Om mødet mellem religiøs tradition og udfordringerne i det moderne samfund

Når kristne diskuterer spørgsmålet om kirkelig vielse af homoseksuelle, er det mødet mellem religiøs tradition og udfordringerne i det moderne samfund, der er på spil. Det samme er tilfældet, når unge muslimer i Danmark i stigende grad identificerer sig med det globale muslim-ske fællesskab og det fællesarabiske sprog.

Også de senere års offentlige debatter om f.eks. muslimske kvinders tørklæde, om forholdet mellem religion og politik - og mellem religion og naturvidenskab - har at gøre med spørgsmålet om, hvordan religiøs tradition og det moderne samfund forholder sig til hinanden.

Det er disse spørgsmål, bidragene i denne antologi forholder sig til. Bogen er et resultat af en række seminarer afholdt af Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde

Les mer

Grenser og grannelag i Nordens historie
Steinar Imsen (red.) 
Cappelen Akademisk Forlag, 2005, ISBN 82-02-24828-0

Grenser og grannelag i Nordens historie

Om de nordiske landskapene som i tidens løp har skiftet statstilknytning

Denne boka handler om historien til de nordiske landskapene som i tidens løp har skiftet statstilknytning, eller først ganske sent er blitt deler av den moderne nasjonalstaten.  Det vil si Skåne, Slesvig og Holsten, Orknøyene og Shetland, Jemtland og Göta älvområdet, Karelen og Tornedalen, og det store fellesområdet i nord, Finnmark og Kola.

Les mer

Livsstil og helse
i Danmark og Norge
Magne Nylenna (red:) 
Det norske medicinske Selskap

Livsstil og helse
i Danmark og Norge

Er det noe i mytene om nordmannen på fjelltur med ryggsekk og dansken på café med snaps og sigar? Og betyr de eventuelle ulikheter i livsstil noe for folkehelsen i de to landene? Disse og andre spørsmål om sykelighet og dødelighet knyttet til levevaner og sosiale strukturer var tema for et weekend-seminar på Schæffergården, der bidragene har dannet grunnlag for denne boken. 

Tømret af tillid
Carsten Berthelsen, Torben Brostrøm, Niels Steensgaard, Per Ivar Vaagland og Vigdis Ystad (red.):  

Tømret af tillid

50 års dansk-norsk samarbejde

Utgitt i forbindelse med Fondets 50-årsjubileum. Bidrag av Benny Andersen, Thomas Sehested, Mogens Brøndsted, Peter Poulsen, Mentz Schulerud, Jørgen Sestoft, Marianne Wirenfeldt Asmussen, Arne Ruste, Jørn Lund og Ole Wivel. - 134 s. 

Lysebu
Vigdis Ystad (red.) 

Lysebu

Inne i skogen, oppe i lyset

En bok om den unike sammenhengen mellom natur og kultur på Lysebu. Bidrag av geologen Paul Reitan, botanikeren Leif Ryvarden og navnegranskeren Botolv Helleland. Mellom de faglige artiklene er det lagt inn tekster, skrevet av norske skjønnlitterære forfattere, som gir en kunstnerisk tolkning av naturmiljøet omkring Lysebu. Illustrert av våre fremste billedkunstnere. 

Danske tilstander - norske tilstander
Hans Fredrik Dahl, Hans Kirchhoff, Joachim Lund og Lars-Erik Vaale (red.) 
Press

Danske tilstander - norske tilstander

1940-145

Gjennom begrepsparet ”danske tilstande – norske tilstander” har det blitt lagt vekt på forskjellene på Danmarks og Norges skjebne under krigen. Norgeshjelpen, som var bakgrunnen for at Fondet for dansk-norsk samarbeid ble opprettet, sprang nettopp ut av opplevelsen av at Norge ble vesentlig hardere rammet av krigen. Men begrepsparet har også skygget for de mange likhetspunktene som fantes under okkupasjonen.

 

Les mer

Norden gjenoppdager Tyskland
Anne Floren (red.) 
Skyline

Norden gjenoppdager Tyskland

Nye perspektiver på gamle forbindelser

Det har alltid vært sterke bånd mellom Norden og Tyskland — selv om fellesskapet også har hatt sine vonde dager. Tyskland har dannet tyngdepunktet i Nordeuropa og har vært opphav til mange av de impulsene som har konstituert Norden. I dag kan man spore en økende interesse for de nordiske land i Tyskland og for Tyskland i Norden. I de nåværende økonomiske urostider framstår Tyskland som EUs tyngste stat, både økonomisk og politisk. Og samtidig som Berlin virker som en magnet på kunstnere og intellektuelle fra hele Norden, er det en påtagelig interesse i Tyskland for nordisk litteratur, drama, film og andre kulturuttrykk.

Les mer

Nyhetsbrev

Du modtager om lidt en mail, hvor du skal bekræfte tilmeldingen!

Lukk
Schæffergården Lysebu