Vårt formål er å arbeide for økt forståelse og samarbeid mellom Danmark og Norge.Vi realiserer dette formålet ved å gi opphold for enkeltpersoner og grupper på  Schæffergården ved København og Lysebu i Oslo.

Les mer om fondet

Virksomheten

Vår  virksomhet kan deles inn i følgende aktivitetstyper: 

  • Kurs, der stedene tar imot grupper fra det andre landet og legger opp program for dem.
  • Seminar, med deltakelse fra begge land og program med emner av felles interesse. 
  • Oppholdsstipender, for enkeltpersoner og grupper fra nabolandet, og der de selv legger opp program for oppholdet. 
  • Publikumsvirksomheten, som presenterer tema og artister fra nabolandet for et lokalt publikum.

Dansker kan søke opphold på Lysebu og nordmenn på Schæffergården for kortere studietid med relevans for fondets formål. Både enkeltpersoner og grupper kan søke. Søknadene behandles løpende. 

Mer om virksomheten

Satsing på lærerutdanningen

Fondet har tatt initiativ til å styrke nabospråksundervisningen i den framtidige danske og norske lærerutdanningen. Dette har ført til at det har kommet erklæringer fra de ansvarlige instansene i begge land: fra ledelsen av Danske Professionshøjskoler, Læreruddannelsens Ledernetværk og Universitets- og høgskolerådet. I uttalelsene  blir det lagt vekt på at det nordiske skal prioriteres, og at utdanningen skal legges slik til rette at det skal være attraktivt å legge inn Fondets kurs som en del av utdanningen også i framtiden. 

Les erklæringene her

Arrangementer

Kalender

Nyhetsbrev

Du modtager om lidt en mail, hvor du skal bekræfte tilmeldingen!

Lukk
Schæffergården Lysebu