Formål

Fondet for dansk-norsk Samarbeid er et bilateralt fond som har som formål å arbeide for økt forståelse og samarbeid mellom Danmark og Norge. Fondet realiserer sin virksomhet gjennom opphold for enkeltpersoner og grupper på Fondets eiendommer, Schæffergården ved København og Lysebu i Oslo.

Les mer om fondet

Virksomheten

Fondets virksomhet kan deles inn i følgende aktivitetstyper: 

  • Kurs, der stedene tar imot grupper fra det andre landet og legger opp program for dem.
  • Seminar, med deltakelse fra begge land og program med emner av felles interesse. 
  • Oppholdsstipender, for enkeltpersoner og grupper fra nabolandet, og der de selv legger opp program for oppholdet. 
  • Publikumsvirksomheten, som presenterer tema og artister fra nabolandet for et lokalt publikum.

Dansker kan søke opphold på Lysebu og nordmenn på Schæffergården for kortere studietid med relevans for fondets formål. Både enkeltpersoner og grupper kan søke. Søknadene behandles løpende. 

Mer om virksomheten

1814-jubileet

Det norske grunnlovsjubileet i 2014 er en enestående mulighet for å øke kunnskapen om forbindelsen mellom Danmark og Norge. Fondets tilnærming til 1814-jubileet tar utgangspunkt i det historiske fellesskapet mellom de to landene, og likheter og forskjeller i utviklingen etter adskillelsen i 1814. Fondets program startet i 2013, 200 år etter det siste året for riksfellesskapet.

Les mer om jubileet

Arrangementer

Kalender

Nyhetsbrev

Du er påmeldt vårt nyhetsbrev!

Lukk
Schæffergården Lysebu