Styret

Over: dansk formand, Pia Gjellerup. Under norsk styreleder, Ola Mestad

Vi har et dansk og et norsk styre. Hvert styre har det fulle ansvar for både den komersielle og den ideelle virksomheten i respektive land. I styrene sitter representanter fra universitetene, skolen, kirken, kunsten, næringslivet og arbeiderrørsla i hvert land.  Valg av styremedlemmer gjelder for fire år, og gjenvalg kan finne sted to ganger. Styrevervet er ulønnet.  De to styrene velger hver en leder og en nestleder.  Hvert styre velger et arbeidsutvalg på tre medlemmer. De to styrene danner til sammen et fellsstyre for Fondet for dansk-norsk samarbeid der framtidige dansk-norske satsninger blir behandlet. 

Fondets danske styre:

 • Direktør Pia Gjellerup, fomand og fællesstyrets formand
 • Rektor Stefan Bille Hermann, næstformand
 • Direktør Jens Peter Toft
 • Biskop Peter Skov-Jakobsen
 • Advokat  Mette Ravn Steenstrup Scheel
 • HR direktør Henriette Fenger Ellekrog
 • Universitetslektor Erik Skyum-Nielsen
 • Filmkonsluent Per Nielsen, suppleant

Arbeidsutvalg:  

 • Pia Gjellerup, fomand
 • Stefan Bille Hermann, næstformand
 • Jens Peter Toft

Fondets norske styre:

 • Professor Ola Mestad, leder og fellesstyrets nestleder
 • Likestillingsombud Hanne Inger  Bjurstrøm, nestleder
 • CEO Pål M. Reed
 • Dekan Kristin Barstad
 • Teatersjef Ellen Horn
 • Konserndirektør Hege Yli Melhus Ask
 • Artist Herborg Kråkevik
 • Dr theol Rolv Nøtvik Jacobsen, suppleant
 • Komponist Asbjørn Schaathun, suppleant

Arbeidsutvalg:

 • Ola Mestad, leder
 • Hanne Inger Bjurstrøm, nestleder
 • Pål M. Reed

Nyhetsbrev

Du er påmeldt vårt nyhetsbrev!

Lukk
Schæffergården Lysebu