Styret

Styrene samlet til fellessmøte på Schæffergården 26.05.18

Vi har et dansk og et norsk styre. Hvert styre har det fulle ansvar for både den komersielle og den ideelle virksomheten i respektive land. I styrene sitter representanter fra universitetene, skolen, kirken, kunsten, næringslivet og arbeiderrørsla i hvert land.  Valg av styremedlemmer gjelder for fire år, og gjenvalg kan finne sted to ganger. Styrevervet er ulønnet.  De to styrene velger hver en leder og en nestleder.  Hvert styre velger et arbeidsutvalg på tre medlemmer. De to styrene danner til sammen et fellsstyre for Fondet for dansk-norsk samarbeid der framtidige dansk-norske satsninger blir behandlet. 

Fondets danske styre:

 • Direktør Pia Gjellerup, fomand og fællesstyrets formand
 • Universitetslektor Erik Skyum-Nielsen, næstformand
 • Direktør Jens Peter Toft
 • Biskop Peter Skov-Jakobsen
 • Advokat  Mette Ravn Steenstrup Scheel
 • HR direktør Henriette Fenger Ellekrog
 • Rektor Stefan Bille Hermann
 • Filmkonsulent Per Nielsen, suppleant
 • Centerleder, professor Peter Bro, suppleant

Arbeidsutvalg:  

 • Pia Gjellerup, fomand
 • Erik Skyum-Nielsen, næstformand
 • Jens Peter Toft

Fondets norske styre:

 • Professor Ola Mestad, leder og fellesstyrets nestleder
 • Likestillingsombud Hanne Inger  Bjurstrøm, nestleder
 • CEO Pål M. Reed
 • Dekan Kristin Barstad
 • Skuespiller Ellen Horn
 • Konserndirektør Hege Yli Melhus Ask
 • Artist Herborg Kråkevik
 • Dr theol Rolv Nøtvik Jacobsen, suppleant
 • Komponist Asbjørn Schaathun, suppleant

Arbeidsutvalg:

 • Ola Mestad, leder
 • Hanne Inger Bjurstrøm, nestleder
 • Pål M. Reed

Programutvalg:

 • Hanne Inger Bjurstrøm
 • Herborg Kråkevik
 • Erik Skyum-Nielsen
 • Stefan Bille Hermann

Rådgivere

 • Professor Jørn Lund (for det danske styret)
 • Direktør em. Karin Hellandsjø ( for kunsten på Lysebu)

Dansk formand, Pia Gjellerup

Norsk styreleder, Ola Mestad

Nyhetsbrev

Du modtager om lidt en mail, hvor du skal bekræfte tilmeldingen!

Lukk
Schæffergården Lysebu