Styret

Fondets fellesstyre og administrasjon samlet til møte på Schæffergården 30. mai 2015

Fondets fellesstyre består av 14 medlemmer, halvparten bosatt i Danmark, halvparten i Norge. I styret sitter representanter fra universitetene, skolen, kirken, kunsten, næringslivet og arbeiderstanden i hvert land. Ett av medlemmene fra hvert land skal være jurist. Valg av styremedlemmer gjelder for fire år, og gjenvalg kan finne sted to ganger. Når et styremedlem går ut, velger de gjenværende av vedkommende lands styremedlemmer et nytt medlem. Valget godkjennes av den tilsynsførende myndighet i vedkommende land. Styrevervet er ulønnet. De danske medlemmene av felles­styret utgjør et særskilt styre for Danmark, de norske medlemmene et særskilt styre for Norge. De to styrene velger hver en leder og en nestleder. Valgene gjelder for to år om gangen. Fellesstyret velger som leder en av lederne for de nasjonale styrene. Valget gjelder for to år. Lederen for det andre styret er nestleder. Hvert styre velger et arbeidsutvalg på tre medlemmer.

Professor Jørn Lund er valgt konsulent for det danske styret. 

Fondets danske styre:

 • Fhv rektor Poul Nesgaard, fomand og fællesstyrets næstformand
 • Direktør Pia Gjellerup, næstformand
 • Direktør Jens Peter Toft
 • Biskop Peter Skov-Jakobsen
 • Rektor Stefan Bille Hermann
 • Advokat  Mette Ravn Steenstrup Scheel
 • HR direktør Henriette Fenger Ellekrog
 • Universitetslektor Erik Skyum-Nielsen, suppleant 
 • Højskoleforstander Bjørn Bredal, suppleant

Arbeidsutvalg:  

 • Poul Nesgaard, fomand
 • Pia Gjellerup, næstformand
 • Jens Peter Toft

Fondets norske styre:

 • Prost Trond Bakkevig, leder og fellesstyrets formann
 • Professor Ola Mestad, nestleder
 • Likestillingsombud Hanne Inger  Bjurstrøm
 • CEO Pål M. Reed
 • Dekan Kristin Barstad
 • Teatersjef Ellen Horn
 • Konserndirektør Hege Yli Melhus Ask
 • Artist Herborg Kråkevik, suppleant
 • Komponist Asbjørn Schaathun, suppleant

Arbeidsutvalg:

 • Trond Bakkevig, leder
 • Ola Mestad, nestleder
 • Hanne Inger  Bjurstrøm

Nyhetsbrev

Du er påmeldt vårt nyhetsbrev!

Lukk
Schæffergården Lysebu