Virksomheten

Formål

Vi er et bilateralt samarbeid mellom et dansk og et norsk fond, som begge har som formål å arbeide for økt forståelse og samarbeid mellom Danmark og Norge.

Arbeidsmåte

Formålet blir realisert gjennom dansk-norske kurs, seminar og konferanser, gjennom utstillinger, utgivelser og prosjekter med dansk-norske tema og gjennom stipendopphold for enkeltpersoner og grupper fra nabolandet. 

Husene 

Vi gjennomfører vår virksomhet på det norske fondets eiendom Lysebu i Oslo og det danske fondets eiendom Schæffergården ved København. Virksomheten på Lysebu og Schæffergården finansieres gjennom driften av respektive steder. Det er tre måter husene brukes på for å realisere vårt formål:

  • Husene er studiesteder for enkeltpersoner og grupper som skal lære om nabolandet. 
  • Husene er møtesteder, der dansker og nordmenn møtes for å drøfte spørsmål av felles interesse. 
  • Husene er arenaer for formidling av det annet lands kultur. 

Virksomhetstyper

Bruken av husene gir oss muligheter til å realisere fondenes formål på flere måter. Virksomheten kan deles inn 
i følgende aktivitetstyper: 

  • Kurs, der stedene tar imot grupper fra det andre landet og legger opp program for dem.
  • Seminar, med deltakelse fra begge land og program med emner av felles interesse. 
  • Oppholdsstipender, for enkeltpersoner og grupper fra nabolandet, og der de selv legger opp program for oppholdet. 
  • Publikumsvirksomheten, som presenterer tema og artister fra nabolandet for et lokalt publikum. 

Nyhetsbrev

Du modtager om lidt en mail, hvor du skal bekræfte tilmeldingen!

Lukk
Schæffergården Lysebu