Enkelt-
person

Søknad om opphold med fullpensjon på Schæffergården (nordmenn) og Lysebu (dansker). Alle som har behov for kortere studieopphold i nabolandet for å arbeide med sitt fag, opprette faglige kontakter og orientere seg om det som skjer innenfor faget i nabolandet, kan søke.

Egenandel 600 kr  pr. døgn og person for fullpensjon. Prisene er i DKK på Schæffergården, NOK på Lysebu.

  • Ufullstendig utfylte skjema behandles ikke. 
  • Dersom søknaden innvilges, blir de opplysninger som er gitt, publisert på Fondets hjemmesider og i Fondets årsmelding.
  • Fondets støtte skal nevnes i alt skriftlig materiale om oppholdet
  • Fondets logo skal benyttes i de tilfelle logo blir brukt på program o.l. Lastes ned her

Ved brudd på betingelsene eller dersom de opplysninger som gis i søknaden ikke viser seg å være riktige, vil støtten bortfalle. Lysebus og Schæffergårdens normale prisbetingelser vil da gjelde.

Varighet og tidsperiode

Kontaktinformasjon

Oppholdet

Nyhetsbrev

Du modtager om lidt en mail, hvor du skal bekræfte tilmeldingen!

Lukk
Schæffergården Lysebu