Kurs for studenter

Søknad om programlagt opphold med fullpensjon og møterom på Schæffergården og Lysebu for henholdsvis nordmenn og dansker eller blandede grupper. 

Egenandel 400 kr pr. døgn og person for fullpensjon i dobbeltrom. Prisene er i DKK på Schæffergården, NOK på Lysebu. Fondet legger opp og står for programmet, men dekker  ikke reiseutgifter. 

  • Dersom søknaden innvilges, blir de opplysninger som er gitt, publisert på Fondets hjemmesider og i Fondets årsmelding. 
  • Fondet skal stå som arrangør i alt skriftlig materiale om arrangementet
  • Fondets logo skal benyttes i alt skriftlig materiale i forbindelse med arrangementet. Lastes ned her
  • I det endelige programmet legges det inn en post med velkomst og orientering fra Fondets side under åpningen

Deltakertall

Varighet og tidsperiode

Ansvarlig for gruppen

Fakturaadresse

Oppholdet

Om arrangementet

Nyhetsbrev

Du modtager om lidt en mail, hvor du skal bekræfte tilmeldingen!

Lukk
Schæffergården Lysebu