Grupper

Søknad om opphold med fullpensjon og møterom på Schæffergården og Lysebu for henholdsvis nordmenn og dansker eller blandede grupper. Gruppen legger selv opp program for oppholdet. 

Egenandel

750 kr pr. døgn og person for fullpensjon. For nordiske grupper er egenandelen 1200 kr (enkeltrom) pr. døgn og person for fullpensjon. Prisene er i DKK på Schæffergården, NOK på Lysebu. 

Betingelser

  • Fondet skal godkjenne endelig program innen gjennomføringen. 
  • Fondet skal stå som medarrangør i alt skriftlig materiale om arrangementet
  • Fondets logo skal benyttes i de tilfelle logo blir brukt på program o.l. Lastes ned her
  • I det endelige programmet skal det legges inn en post med velkomst og orientering fra Fondets side under åpningen
  • Skriftlig rapport skal sendes Fondet på mail etter gjennomført opphold

Ved brudd på betingelsene eller dersom de opplysninger som gis i søknaden ikke viser seg å være riktige, kan støtten bortfalle. Lysebus og Schæffergårdens normale prisbetingelser vil da gjelde.

Ufullstendig utfylte skjema behandles ikke. Dersom søknaden innvilges, blir de opplysninger som er gitt her, publisert på Fondets hjemmesider og i Fondets årsmelding.

Deltakertall

Varighet og tidsperiode

Ansvarlig for gruppen

Fakturaadresse

Oppholdet

Om arrangementet

Nyhetsbrev

Du modtager om lidt en mail, hvor du skal bekræfte tilmeldingen!

Lukk
Schæffergården Lysebu