Enkelt-
person

Søknad om opphold med fullpensjon på Schæffergården (nordmenn) og Lysebu (dansker). Alle som har behov for kortere studieopphold i nabolandet for å arbeide med sitt fag, opprette faglige kontakter og orientere seg om det som skjer innenfor faget i nabolandet, kan søke.

Egenandel 600 kr  pr. døgn og person for fullpensjon. Prisene er i DKK på Schæffergården, NOK på Lysebu.

  • Ufullstendig utfylte skjema behandles ikke. 
  • Dersom søknaden innvilges, blir de opplysninger som er gitt, publisert på Fondets hjemmesider og i Fondets årsmelding.
  • Fondets støtte skal nevnes i alt skriftlig materiale om oppholdet
  • Fondets logo skal benyttes i de tilfelle logo blir brukt på program o.l. Lastes ned her

Ved brudd på betingelsene eller dersom de opplysninger som gis i søknaden ikke viser seg å være riktige, vil støtten bortfalle. Lysebus og Schæffergårdens normale prisbetingelser vil da gjelde.

Varighet og tidsperiode

Kontaktinformasjon

Oppholdet

Nyhetsbrev

Du er påmeldt vårt nyhetsbrev!

Lukk
Schæffergården Lysebu