Arrangement

Søknad om opphold med fullpensjon og møterom på Schæffergården og Lysebu for henholdsvis nordmenn og dansker eller blandede grupper. Programmet for oppholdet legges opp helt eller delvis av Fondet. Egenandel fastsettes etter nærmere avtale.

Ufullstendig utfylte skjema behandles ikke. Dersom søknaden innvilges, blir de opplysninger som er gitt her, publisert på Fondets hjemmesider og i Fondets årsmelding. 

Betingelser

  • Fondet skal stå som arrangør i alt skriftlig materiale om arrangementet
  • Fondets logo skal benyttes i alt skriftlig materiale i forbindelse med arrangementet. Lastes ned her
  • I det endelige programmet legges det inn en post med velkomst og orientering fra Fondets side under åpningen
  • Skriftlig rapport skal sendes Fondet på mail etter gjennomført opphold

Ved brudd på  betingelsene eller dersom de opplysninger som gis i søknaden ikke viser seg å være riktige, kan støtten bortfalle.

Deltakertall

Varighet og tidsperiode

Ansvarlig for gruppen

Fakturaadresse

Oppholdet

Om arrangementet

Nyhetsbrev

Du modtager om lidt en mail, hvor du skal bekræfte tilmeldingen!

Lukk
Schæffergården Lysebu