Norden gjenoppdager Tyskland

Nye perspektiver på gamle forbindelser

Det har alltid vært sterke bånd mellom Norden og Tyskland — selv om fellesskapet også har hatt sine vonde dager. Tyskland har dannet tyngdepunktet i Nordeuropa og har vært opphav til mange av de impulsene som har konstituert Norden. I dag kan man spore en økende interesse for de nordiske land i Tyskland og for Tyskland i Norden. I de nåværende økonomiske urostider framstår Tyskland som EUs tyngste stat, både økonomisk og politisk. Og samtidig som Berlin virker som en magnet på kunstnere og intellektuelle fra hele Norden, er det en påtagelig interesse i Tyskland for nordisk litteratur, drama, film og andre kulturuttrykk.

I 2012 og 2013 ble det gjennomført en serie med konferanser der temaet var forholdet mellom Norden og Tyskland— både historisk og aktuelt —samt perspektivene framover. Konferansenserien var initiert av «De nordiske perlene», et samarbeidsnettverk mellom de bilaterale institusjonene Hanaholmen, Fondet for dansk-norsk samarbeid (Lysebu og Schæffergården) og Voksenåsen, og ble blant annet støttet av Nordisk kulturfond. Konferansene blir holdt i Berlin (arr. de nordiske ambassadene), Reykjavik (arr. Nordens hus), Oslo (arr. Voksenåsen), Helsingfors (arr. Hanaholmen), Stockholm (arr. Biskops Arnö) og København (arr. Fondet for dansk-norsk samarbeid).

Et viktig resultat av denne serien er denne boken, som ikke er noen konferanserapport, men inneholder nyskrevne bidrag med de tema som serien viste var særlig interessante og aktuelle. Her er bidrag av tunge nordiske politikere som tidligere statsminister Paavo Lipponen, tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg og tidligere Europaminister Mats Hellström. Den tyske miljøminister Peter Altmaier ser nærmere på den store omleggingen i tysk energipolitikk. I tillegg har boken bidrag som tar for seg historisk utvikling, økonomi og kultur, og den har med inntrykk fra nordisk ungdom som har opplevd det nye tyske samfunnet. 

Nyhetsbrev

Du modtager om lidt en mail, hvor du skal bekræfte tilmeldingen!

Lukk
Schæffergården Lysebu