Mellem brødre

Dansk-norsk samliv i 600 år

I Mellem brodre beskriver fremtrædende norske og danske forskere afgørende træk af dansk-norsk historie både før og efter fællestiden. Det gælder ikke blot de to landes politiske og institutionelle historie, men også deres litteraturhistorie, kunsthistorie, musikhistorie, kulturhistorie, kirkehistorie, identitetshistorie, sproghistorie og historieskrivningen. Målet med denne kalejdoskopiske tilgang hen over mere end 600 år er at give både en bredde og dybde i forståelsen af de politiske, kulturelle og menneskelige forbindelser mellem Danmark og Norge, der i så høj grad har været med til at forme de to lande og deres folk. Vores ønske med Mellem brodre er således at give nordmænd og danskere en forståelse for deres fælles fortid, der til dels er gået tabt gennem de historier om de to lande, der blev skabt efter adskillelsen. 

Værket er hermed på en og samme tid et bidrag til dansk, norsk og dansk-norsk historieskrivning og et korrektiv til nogle af de fortællinger, som findes herom såvel nord som syd for Skagerrak.

Bidragydere: Michael Bregnsbo, Rasmus Glenthøj, Karina Lykke Grand, Jørgen Haugan, Ruth Hemstad, Harald Herresthal, Knut Kjeldstadli, Ove Korsgaard, Bo Lidegaard, Jørn Lund, Thomas Lyngby, Gertrud Oelsner, Morten Nordhagen Ottosen, Øystein Rian, Jakob Seerup, Thomas Sehested, Odd Arvid Storsveen og Dag Thorkildsen. Forord ved Folketingets formand og stortingspresidenten. 

Fra anmeldelser av boken:

”Den kan betegnes som et værdigt fagligt og formidlende punktum for en stor politisk og videnskabelig jubilæumsfejring.”
Sebastian Olden-Jørgensen, Weekendavisen 18.11.16

”Det er bare å glede seg: Norske og danske historikere har gått sammen om å skrive om de dansk-norske forbindelsene gjennom 600 år, en god ide som er blitt til et imponerende bokverk.”
Jan Erik Ebbestad Hansen, Aftenposten 09.04.17

”Nu er der med ”Mellem brødre” åbnet op for de mange muligheder i det dansk-norske samliv gennem 600 år. Takket være denne fremragende bog som jeg gerne ville indstille til den fornemme pris: ”Årets historiske bog”, hvis ikke antologier var udeladt på forhånd. Så fornem er den.”
Erik Ingemann Sørensen, Historie-Online

Nyhetsbrev

Du modtager om lidt en mail, hvor du skal bekræfte tilmeldingen!

Lukk
Schæffergården Lysebu