Islam, kristendom
og det moderne

Om mødet mellem religiøs tradition og udfordringerne i det moderne samfund

Når kristne diskuterer spørgsmålet om kirkelig vielse af homoseksuelle, er det mødet mellem religiøs tradition og udfordringerne i det moderne samfund, der er på spil. Det samme er tilfældet, når unge muslimer i Danmark i stigende grad identificerer sig med det globale muslim-ske fællesskab og det fællesarabiske sprog.

Også de senere års offentlige debatter om f.eks. muslimske kvinders tørklæde, om forholdet mellem religion og politik - og mellem religion og naturvidenskab - har at gøre med spørgsmålet om, hvordan religiøs tradition og det moderne samfund forholder sig til hinanden.

Det er disse spørgsmål, bidragene i denne antologi forholder sig til. Bogen er et resultat af en række seminarer afholdt af Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde

Islam, kristendom og det moderne er skrevet af en række danske og norske kristne og muslimer - forskere, der i flere år har beskæftiget sig både fagligt og praktisk med islam og kristendom og forholdet mellem dem.

Indhold:
 Indledning ved: Lissi Rasmussen og Lena Larsen
Omar Shah: Muslimsk ungdom, tradition og modernitet
Safet Bektovic: Mod en europæisk islam
Theodor Jørgensen: At være europæisk kristen
Morten Thomsen Højsgaard: Moderne tider!Anne Sofie Roald: Er islam en kvindefjendsk religion?
Beate Indrebø Hovland: Etik og bibeltolkning i et pluralistisk samfund
Peder Gravem: Begrundelse og brug af Bibelen som norm i kristen etik
Safet Bektovic: Religiøs identitet og kulturmøder blandt unge i Danmark
Anne Hege Grung: Kvindeperspektiv på kristen-muslimsk dialog
Oddbjørn Leirvik: Kan samvittigheden forene kristne og muslimer?
Fatih Alev, Lissi Rasmussen, Lena Larsen og Oddbjørn Leirvik:
Kristen-muslimske relationer i nutid og fremtid

Nyhetsbrev

Du modtager om lidt en mail, hvor du skal bekræfte tilmeldingen!

Lukk
Schæffergården Lysebu