Grenser og grannelag i Nordens historie

Om de nordiske landskapene som i tidens løp har skiftet statstilknytning

Denne boka handler om historien til de nordiske landskapene som i tidens løp har skiftet statstilknytning, eller først ganske sent er blitt deler av den moderne nasjonalstaten.  Det vil si Skåne, Slesvig og Holsten, Orknøyene og Shetland, Jemtland og Göta älvområdet, Karelen og Tornedalen, og det store fellesområdet i nord, Finnmark og Kola.

I disse jubileumstider har det vært populært å trekke fram den fredelige oppløsningen av  de nordiske unionene. Vi skandinaver liker å hylle oss selv som fredens folk, og Norden som et fredens hjørne i en ellers militaristisk og krigersk verden. Men historien forteller noe annet. Norden er i det vesentligste blitt meislet ut gjennom statlig maktpolitikk og bruk av vold. Og det ble de historiske grenselandskapenes skjebne å finne veier for å overleve krig og skiftende maktkonstellasjoner.

Nyhetsbrev

Du modtager om lidt en mail, hvor du skal bekræfte tilmeldingen!

Lukk
Schæffergården Lysebu