Danske tilstander - norske tilstander

1940-145

Gjennom begrepsparet ”danske tilstande – norske tilstander” har det blitt lagt vekt på forskjellene på Danmarks og Norges skjebne under krigen. Norgeshjelpen, som var bakgrunnen for at Fondet for dansk-norsk samarbeid ble opprettet, sprang nettopp ut av opplevelsen av at Norge ble vesentlig hardere rammet av krigen. Men begrepsparet har også skygget for de mange likhetspunktene som fantes under okkupasjonen.

 

Fondetfor dansk-norsk samarbeid har tatt initiativ til en bok som gir en systematisk, parvis framstilling og jamføring av norske og danske tilstander under krig og okkupasjon. Danske og norske historikere ble i 2008 samlet til seminar på Schæffergården og på Lysebu: En rekke temaer ble identifisert, og hvert tema ble behandlet ved at en dansk og en norsk historiker tok for seg forholdene i eget land. Formålet var å gi en grunnleggende kartlegging av forholdene i de to land og gjøre det mulig å holde de nasjonale utviklingslinjene opp mot hverandre. Denne perspektiveringen har gitt interessante bidrag til vurderingen av vilkårene for de to landene under krigen.

Etter seminarene har bidragene blitt justert og redigert for å gi den samlede teksten sammenheng og helhetspreg. I redaksjonen satt Hans Fredrik Dahl, Hans Kirchhoff, Joachim Lund og Lars-Erik Vaale. Dette arbeidet er nå avsluttet, og bokener kommet ut ut i dansk utgave på Gyldendal og i norsk på Forlaget Press: ” Danske tilstander – norske tilstander. Forskjeller og likheter under tysk okkupasjon 1940–45”.

Ledende danske og norske forskere presenterer nye perspektiver og oppdatert viten: Bjarte Bruland. Bo Lidegaard, Claus Bryld, Ditlev Tamm, Esben Kjeldbæk, Hans Fredrik Dahl, Hans Kirchhoff, Harald Espeli, Iselin Theien, Joachim Lund, Jon Reitan, Lars Borgersrud, Lars-Erik Vaale, Michael Kjeldsen, Niels Wium Olesen, Ole Kristian Grimnes.

For første gang blir det mulig å sammenligne de viktigste begivenheter, problemstillinger og utviklingslinjer i den danske og den norske okkupasjonstidens historie

Utgivelsen er støttet av Kong Olav Vs Fond, Konsul Poul Korchs Fond og Stiftelsen Sat Sapienti.

Nyhetsbrev

Du modtager om lidt en mail, hvor du skal bekræfte tilmeldingen!

Lukk
Schæffergården Lysebu