Dannelsens forvandlinger

Dansk og norsk utdannings- og dannelseshistorie fra 1814 og frem til i dag.

Boken er et resultat av et årelangt samarbeid i fondets regi mellom danske og norske pedagoger og idéhistorikere. Boken gir kapitler av dansk og norsk utdannings- og dannelseshistorie etter oppløsningen av den dansk-norske helstat i 1814 og frem til i dag. Avstanden i tid gjør det tydelig som en i de tidligere nasjonsbyggende faser ikke alltid har villet se: at det er langt mer som forener enn hva som skiller – og at det som i tilbakeblikk skiller, ikke nødvendigvis var det som skilte. Fremstillingen beveger seg fra det moderne til det postmoderne – dannelsens ideer fra Grundtvig til Foucault (del i) og dannelsens institusjoner fra grunnskole til universitet (delii). I den avsluttende del iii analyseres bl. a. skolereformatorene Bertel Haarder og Gudmund Hernes og spørsmålet om dannelse via internett.

Innhold

I dannelsens ideer

1 Prosesjonen
2 Den store krigsdans om kirke og folk
3 Folkedannelsens forvandlinger
4 Kroppens dannelse og dannelsens krop
5 Dannelsens kjønn – og den postmoderne uro
6 Poetisk videnskab – Grundtvig og Foucault
 

II dannelsens institusjoner

7 Dannelsesprogram og enhetsskole
8 Dannelsessyn og drivkræfter bag enhedsskolens fremvækst

9 Parløb og stafet i dansk-norsk gymnasiekultur
10 Erhvervsuddannelse – et dannelsesprojekt?
11 Universitetet som dannelsesinstitusjon
12 Masseuniversitetet som moraldannende fellesskap
 

III  dannelsens dilemmaer

13 Haarder og Hernes som skolereformatorer
14 Mistillitens sosiologi
15 Dannelse og faglighed
16 «Er Troen virkelig en Skole-Sag?»
7 Teknokulturell danning

Nyhetsbrev

Du modtager om lidt en mail, hvor du skal bekræfte tilmeldingen!

Lukk
Schæffergården Lysebu