Den aristokratiske fyrstestaten

1536-1648

Mitt bind av Danmark-Norges historie om fatter tre kongegenerasjoner og strekker seg fra omveltningen i 1536 til den dramatiske endetiden for Christian 4.s regime i 1648. Nyordningen i 1536 kom i unionsforholdet mest drastisk til uttrykk i norgesparagrafen i Christian 3.s danske håndfestning. Her ble det slått fast at Norge ikke lenger skulle være et eget rike, men anses som en del av Danmark på linje med Jylland, Fyn, Sjælland og Skåne. Dette var et resultat av at Christian 3. og hans danske og holsteinske adelige allierte baserte sitt regime på en seier i en borgerkrig med forgreninger til Norge. Det seirende partiet hadde stått sterkt også her, ettersom dets tilhengere kontrollerte de viktigste festningene og nøt godt av forsterkninger fra Danmark når det gjaldt å nedkjempe motstanden i Norge, en motstand som var holdningsmessig utbredt, men som manglet militær styrke.

Resultatet av regimeskiftet var preget av ulike hensyn. Kort sagt kan vi ordne det under to begreper: effektivt styre og toriksordning.

Nyhetsbrev

Du modtager om lidt en mail, hvor du skal bekræfte tilmeldingen!

Lukk
Schæffergården Lysebu