Sven Havsteen-Mikkelsen- samlingen

Norden var og ble Sven Havsteen-Mikkelsens artistiske kunstnerprosjekt og samtidig målet for hans identifikasjonstrang.Fondet eier den mest representative samling av hans verk overhodet. Samlingen kan ses på Schæffergården.

Fondet tok i 1980 initiativet til en nordisk vandreutstilling av Sven Havsteen-Mikkelsens verk. Den delen av utstillingen som tilhørte kunstneren, ble hengt opp på Schæffergården, etter avslutningen av vandreutstillingen i 1984. I 1993 inngikk Fondet en avtale med Sven Havsteen-Mikkelsen om kjøp av disse bildene på avbetalingsbasis. Samlingen ble supplert med litografier og tresnitt. I 2010 ble den siste avbetalingen på bildene gjort,

I årene etter andre verdenskrig fikk det nordiske ny betydning. De skandinaviske landene nærmet seg hverandre politisk og kulturelt. Det skulle utvikles et bæredyktig verdigrundlag, for noen som alternativ til det europeiske, for andre som et felles bidrag til utviklingen av et nytt Europa. Sven Havsteen-Mikkelsen så det som avgjørende for landene i Skandinavia og Nordatlanteren å bevare og utvikle det genuint nordiske. Etter andre verdenskrig reiste han aldri sør for den gamle danske grensen ved Ejderen, og for ham var den danske innmeldingen i EF et nederlag av historiske dimensjoner.

Havsteen brøt for alvor igjennom som kunstner i 1950-årene med sitt bud på en nordisk kristendom og en ny nordisk kulturell identitet. På stadig jakt etter å kretse inn det særnordiske reiste han på kryss og tvers i landene og søkte å feste sine inntrykk i bilder med religiøse motiver, av landskaper og av mennesker. Med en ukuelig vilje drev han sin søking etter det nordiske, og han forble kompromissløs. Norden var og ble hans artistiske kunstnerprosjekt og samtidig målet for hans identifikasjonstrang. Det ble en livsnødvendighet for ham å finne den rette nordiske kunstneriske uttrykksformen. Bokillustrasjoner, landskapsmalerier og portretter, på samme måte som de mange kirkearbeidene hans, vitner om denne søkingen etter det nordiske. 

Nyhetsbrev

Du modtager om lidt en mail, hvor du skal bekræfte tilmeldingen!

Lukk
Schæffergården Lysebu