Galleri
Høvikodden

Et samarbeid med Henie Onstad Kunstsenter

I 2007 ble «Galleri Høvikodden» etablert på Lysebu med en permanent utstilling av kunstverker fra Henie Onstad Kunstsenter. Utstillingen presenterer norsk kunst for Fondets stipendiater og kurs- og konferansedeltakere samt Lysebus øvrige gjester. Den omfatter i dag mye over 100 verker, malerier, arbeider på papir, relieffer og skulpturer. Et kvart hundrede kunstnere er representert. 

 I 2010 ble utstillingen utvidet til også å omfatte den nye fløyen, Højden. Utvalget ble foretatt av kunstsenterets daværende direktør, Karin Hellandsjø. Presentasjonen av verkene på Lysebu har en permanent karakter, men med muligheter for justeringer og utskiftninger over tid. Samarbeidet mellom Lysebu og Henie Onstad Kunstsenter fortsetter under ledelse av Kunstsenterets nye direktør, Tone Hansen.

Med det formål og den egenart som Lysebu har, er stedet ytterst velegnet for en slik presentasjon.Utvalget rommer et knippe sentrale kunstnere som gjennom sitt abstraherende formspråk fornyet den norske billedkunsten etter krigen, alle med basis i naturen: Gunnvor Advocaat, Carl Nesjar, Knut Rumohr, Inger Sitter, Olav Strømme, Kåre Tveter og Jakob Weidemann. Videre vises representanter for den yngre garde som videreførte denne tradisjonen: Patrick Huse, Kjell Nupen, Helge Røed og Sverre Wyller, samt Per Inge Bjørlo, Arvid Pettersen og Ulf Valde Jensen som i de arbeider de blir presentert med her, bruker figurasjonen som utgangspunkt.

Aase Texmon Rygh var den som, ved siden av Arnold Haukeland, fornyet skulpturen i Norge etter krigen. Også hun er representert, fulgt av en av den yngre generasjons sentrale kunstnere, Bård Breivik, samt Marius Heyerdahl, en av frontfigurene på 1960 tallet.

I Dagfin Werenskiolds ”Budeie” møter vi en annen tradisjon, der trådene trekkes til norsk folkekunst, som også Lysebu-tunet er tuftet på. Også Gustav Gideon Liljeholm står noe for seg selv. Han var født i Sverige, skredder av yrke, og en av Norges få naivister. Han debuterte på Høstutstillingen i 1953 og ble antatt de følgende tre år, men han var så godt som ukjent da han representerte Norge på den internasjonale naivistutstillingen på Høvikodden i 1973. Bildet som inngår i utvalget til Lysebu, ble innkjøpt i den forbindelse.

Zdenka Rusova, opprinnelig fra Tsjekkia, kom til Norge i 1967, ble norsk statsborger i 1974, og har spilt en viktig rolle i norsk kunstliv, bl.a. som professor ved Kunstakademiet i flere år. Hun har alltid hatt et spesielt forhold til Henie Onstad Kunstsenter, som i dag besitter den største samling av hennes kunst i offentlig eie. På Lysebu er hun representert med hele 45 arbeider; en unik presentasjon av kunstneren.

Jan Groth som også er representert med flere arbeider, knytter så trådene til Danmark, halvt dansk som han er. Groth fikk også sin utdannelse i Danmark og bodde og virket der i mange år før han slo seg ned i New York, for nå å være tilbake i Norge. Jan Groth er mest kjent for sine gobeliner, men det er hans tegninger, som vi ser et utvalg av her, som danner kjernen i hans kunstnerskap.

Kunstsenterets samling rommer en stor og unik COBRA samling - en kunstgruppe sterkt preget av danske kunstnere. To av disse, Egill Jacobsen og Carl-Henning Pedersen, er representert med hver sin grafiske serie.

Nyhetsbrev

Du modtager om lidt en mail, hvor du skal bekræfte tilmeldingen!

Lukk
Schæffergården Lysebu