Samlingen forøvrigt

Andre kunstnere på Schæffergården

William Scharff, Victor Haagen Møller, Jeppe Vontillius, Gerhard Henning, Egill Jacobsen, Lars Nørgaard,  Ingvald Holmefjord.

I fondets første periode var kunsthistorikeren Haavard Rostrup kunstnerisk konsulent for Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde. Rådgivet af ham indkøbtes værker af danske kunstnere, og linien var præget af fortolkere af figurmaleriet eller af det danske landskab. Tonen var lavmælt, kultiveret og kvalitetsbevidst.

Da William Scharff i 1911 besøgte Paris, blev han for alvor opmærksom på modernismen, det var i mødet med Cezannes og Kandinskys kunst, han formede sit kubistisk prægede udtryk. De store udsmykningsopgaver, han fik herhjemme, var tillige i slægt med renæssancens monumentalværker. Til Studentergården i København udførte Scharff en frise i perioden 1943/53, en stor akvarelskitse hertil erhvervedes til Schæffergården. Hans lidt tungere nordiske gemyt findes i de mange skovbilleder, og et karakteristisk, stort billede med grantræer i en let kubistisk naturalisme har længe prydet en af de gråblå vægge i Wohlerts fløj.

Fra samme generations kunst er vennen Victor Haagen Møllers fine, små opstillinger i en fortættet, let pointillistisk stil. Og af den lidt yngre maler Jeppe Vontillius ses et meget typisk motiv, som kunstneren har afprøvet i mange arbejder, en siddende kvindeskikkelse, med benene over kors og malet i en udsøgt gråblå farveskala. Fondet ejer også et par små modeltegninger af Gerhard Henning, skitser af en kunstner, som udtrykte sig mere markant i store frodige skulpturelle fortolkninger af kvindekroppen.

Til samme generation hører Egill Jacobsen, men hans kunst har en anden oprindelse. Ganske vist var også han optaget af den franske kunst, men maskemotivet blev næsten enerådende i hans billeder. Picasso blev igangsættende og under anden verdenskrig, hvor det var vanskeligt at rejse ud, blev maskerne i etnografisk samling inspirationskilden for både Jacobsen og de andre Cobramalere. Maskerne er hos Jacobsen først motivet, senere snarere påskud for afprøvning af farveklange, mens for eksempel Asger Jorn til stadighed var optaget af maskens mystiske og magiske kræfter.

Men Jacobsen blev måske tidligst optaget af dette nye motivkompleks. Tre store lærreder findes ophængt i Wohlerts spisesal, på tre modlyspiller, hvor billederne står i kontrast til lyset og træerne udenfor. Dialogen med Wohlerts arkitektur er velafbalanceret, som den er det på Louisiana.

Lars Nørgaard store ærreder findes ophængt i Cafeen. Hans kunst udtrykker en impulsiv malerglæde. Billederne begynder figurativt, men ender oftest som en dynamisk leg med farver,
pensel og spatel. I Villa Helene hænger 6 billeder af den norsk-danske Ingvald Holmefjord, billederne har motiver fra Corbiere i Frankrig. I hallen hænger billedet af ”damen” malet af Jeppe Vontillius.

Statens kunstfond har deponeret kunstværker af kendte danske kunstnere, som hænger på gæsteværelserne. 

Nyhetsbrev

Du modtager om lidt en mail, hvor du skal bekræfte tilmeldingen!

Lukk
Schæffergården Lysebu