Aja Bugge ny generalsekretær

Fondet for dansk-norsk samarbeid har besluttet å ansette Aja Bugge som ny generalsekretær. Hun har før vært konstituert i stillingen etter at den tidligere generalsekretæren i Fondet, Terje Nygaard gikk bort tidligere i år.

Aja Bugge (f. 1973 på Bornholm) er humanist, og ble cand. mag. i dansk og filosofi i 2001. Senere har hun utdannet seg innenfor prosjektledelse og økonomistyring.

Bugge har en gedigen nordisk bakgrunn, og har omfattende erfaring med kulturadministrasjon, prosessoptimering og informasjon. Etter fullført grad har hun arbeidet i Nordisk Kulturfond i perioden 2001 til 2011, først som prosjektkoordinator med ansvar for kvalitetsvurdering og håndtering av nordiske kultursøknader, siden som leder for Nordisk Kulturfonds arkivprosjekt, og deretter som rådgiver med ansvar for behandling av prosjektsøknader, for den daglige økonomiadministrasjon og for Kulturfondets informasjonsarbeid. Hun har også vært projektleder for fondets digitaliseringsprojekter.

I perioden 2011 til 2013 var Aja Bugge prosjektleder og undervisningskonsulent i Softwarefirmaet Exformatics, der hun særlig arbeidet med innføring av nye it-systemer for kunder innenfor kultur, fagforbund og fond. Samtidig var hun kultursakkyndig og skribent for Kulturbryggan, et organ under Statens Kulturråd i Stockholm.

Fra 2013 har Aja Bugge vært ansatt som rådgiver i Fondet for dansk-norsk samarbeid fram til at hun ble konstituert som generalsekretær 1. februar i år. Aja Bugge har gjennom sitt arbeid ervervet inngående kjennskap til alle sider av Fondets virksomhet i begge land. Med sin brede erfaring, sitt engasjement, og sin store kunnskap om Fondet og dets virkemåte er Aja Bugge godt rustet til lederstillingen. Hennes innsats som konstituert i stillingen har vært meget overbevisende. Hun har stått i brodden for nye tiltak, og hun har tatt initiativ til nye store satsninger. Det store danske SKAM-prosjektet, som gjennom en serie events på Schæffergården samlet hundrevis av danske unge, er ett av eksemplene på den fornyelse hun har virkeliggjort.

Fondet for dansk-norsk samarbeid er et bilateralt fond som har som formål å arbeide for økt forståelse og samarbeid mellom Danmark og Norge. Formålet blir realisert gjennom dansk-norske kurs, seminar og konferanser, gjennom utstillinger, utgivelser og prosjekter med dansk-norske tema og gjennom stipendopphold for enkeltpersoner og grupper fra nabolandet. Fondet gjennomfører denne virksomheten på Fondets eiendommer Lysebu i Oslo og Schæffergården ved København. Virksomheten finansieres gjennom driften av Lysebu og Schæffergården, avkastningen av Fondets kapital og ved tilskudd fra andre kilder.

Aja Bugge blir den femte generalsekretæren i Fondets 70-årige historie. Den første var den legendariske Borghild Hammerich.

Nyhetsbrev

Du modtager om lidt en mail, hvor du skal bekræfte tilmeldingen!

Lukk
Schæffergården Lysebu