Kursus for aktive grundskolelærere fra alle nordiske lande

Norden-
undervisning
i skolen

Kurset afholdes på Hanaholmen i Finland (nordisk kursuscenter uden for Helsingfors) med støtte fra Nordisk Ministerråd og De Nordiske Perler.

Nordiske sprogpiloter er en uddannelse/et kursustilbud, som har eksisteret siden 2007. Programmet er løbende blevet udviklet af en tværnodisk faggruppe bestående af grundskolelærere og læreruddannere.

 

En sprogpilot er:

 • en praktiklærer/øvelsesskolelærer, der har fokus på nabosprog og inddrager nabosprogsdimensionen i undervisningen i grundskolen
 • en ressourceperson, der kan hjælpe kolleger med at tilrettelægge nabosprogsundervisning og give gode råd om materialer og metoder
 • en praktikvejleder, der kan bidrage til, at nabosprogsdimensionen får en plads i de lærerstuderendes praktik

 

Målgruppe:

Grundskolelærere i Norden med undervisning i et nordisk sprog som modersmål eller fremmedsprog på grundskoleniveau

 

Mål med kurserne/uddannelsen:

Målet med kurserne er, at deltagerne får indsigt i nordiske sprog som nabo- og fremmedsprog og får udviklet en didaktik og metodik til at inddrage det nordiske stof funktionelt i undervisningen i grundskolen – både i modersmålsundervisningen, i undervisningen i nordiske sprog som fremmedsprog og i andre fag.

 

Indhold i kurserne:            

Kursusprogrammet tilrettelægges som en vekselvirkning mellem oplæg om nabosprog/nordiske sprog, nordisk litteratur, nabosprogsdidaktik og arbejde og erfaringsudveksling i tværnationale grupper. I programmet vil der desuden indgå kulturelle arrangementer.

Programmet for kurset er under udarbejdelse og vil kunne findes på projektets hjemmeside www.sprogpiloter.org

 

Hvad koster det:

Kursus og ophold er gratis. Deltagerne skal dog selv betale rejse.

 

 

Du kan læse mere om kurset på www.sprogpiloter.org

Program for grundskolekursus

Sprogpilotkursus, Hanaholmen d. 10.1. - 14.1. 20017

 

Onsdag d. 10. 1.

 • 12.00 - 13.00: Ankomst to lunch
 • 13.00 - 13.30: Velkomst, præsentation af program og mål for kurset v. Lis Madsen, uddannelseschef og projektleder for Nordiske Sprogpiloter
 • 13.30-15.00:  Introducerende øvelse i tværnationale grupper, v. Lis Madsen
 • 15.00-15.30: Kaffepause, indtjekning på rum og rundvisning på Hanaholmen
 • 15.30-18.00: Nabosprogsdidaktik, oplæg og workshop v. Lis Madsen
 • 18.30-20.00: Middag
 • 20.00: Film i undervisningen - Nordiske film v. Lis Madsen

 

Torsdag d. 11.1.

 • 8.00-9.00: Morgenmad
 • 9.00-11.00: Med syvmilessteg gjennom språkhisoria og fugleperspektiv på nordiske språk i dag v. Arne Torp, professor emeritus Oslo Universitet
 • 11.00-12.30: Arbejde i tværnationale grupper: Hvordan undervise i nordiske sprog? Workshop v. Lis Madsen
 • 12.30-14.00: Lunch og mulighed for gåtur i omegnen
 • 14.00-17.30:  "Rød grød med sjösjuka sjömän - Nabosprog med teater", oplæg og workshop v. Helena Berglund, dramapædagog og skuespiller
 • 18.00-20.00: Middag
 • 20.00-22.00: Kom med det Gror i Nord billeder, musik & Ord v. Benjamin Aggerbæk og Lone Wernblad. Deltagerne på workshoppen, tages med på en rejse i Nord med ord og billeder som kommer til at blive samlet til sange og billeder. Denne workshop skyder Lone Wernblads nye store Nordiske projekt med børn i gang. Tidligere har hun skrevet koncerten og sangskriver workshoppen ”Nordisk Nøj det er for børn” som har rejst Norden rundt. Benjamin Aggerbæk og Lone Wernblad, to ildsjæle der brænder for musik, billedkunst, børn og Norden. De har de sidste 10 år arbejdet sammen, sidst har de skrevet sange med Børn til MGP, de har børnebandet ”Takt og Tone med Benjamin og Lone” og så køre de rund og laver musik med børn i krise på bl.a. Danner, med ”Den Musikalske Lykkepille”.

 

Fredag d. 12.1.

 • 8.00-9.00: Morgenmad
 • 9.00-12.00: Litteraturworkshop om litteraturundervisning – alle medbringer en tekst på eget sprog/oversættelse til skandinavisk sprog, som kan anvendes i nabosprogsundervisningen (kan være et tekstuddrag). V. Lis Madsen
 • 12.00-14.00: Lunch og mulighed for gåtur
 • 14.00-15.15: Udvikling af undervisningsoplæg i grupper, rammesættes af Lis Madsen
 • 15.15-15.30: Kaffepause
 • 15.30-16-15: Atlantbib.org - et åbent nordisk skoleprojekt - proces og produkt v. Stefan Hardonk Nielsen, webredaktør, lærer og sprogpilot
 • 17.00-17.45: Middag
 • 17.45: Afgang til Helsingfors
 • 19.00-20.30: En man som heter OVE, teaterforestilling—det svenske teater, Helsingfors

 

Lørdag d. 13.1.

 • 8.00-9.00: Morgenmad
 • 9.00-12.00: Flyktingtematik i nordisk barn- och ungdomslitteratur, v. Karin Nykvist, Lunds Universitet
 • 12.00-13.00: Lunch
 • 13.00-16.00: Sprog og kultur på Færøerne v. Lisbeth Nebelong, journalist og forfatter, og Lise Vogt, konsulent og sprogpilot.
 • 16.00-16.15: Pause
 • 16.15-18.00: Et vindue til gratis nordiske lærermidler - Lavpraktisk undervisning i nabosprog i skolen v. Stefan Hardonk Nielsen
 • 19.30: Festaften alle forbereder indslag

 

Søndag d. 14.1.

 • 8.00-9.00: Morgenmad
 • 9.00-11.00: Sprog i Norden og den finske sprogsituation
 • 11.00-12.00: Evaluering og netværksaftaler
 • 12.00-13.00: Lunch
 • Afrejse

Nyhetsbrev

Du modtager om lidt en mail, hvor du skal bekræfte tilmeldingen!

Lukk
Schæffergården Lysebu