Kursus for aktive grundskolelærere fra alle nordiske lande

Norden-
undervisning
i skolen

Kurset afholdes på Hanaholmen i Finland (nordisk kursuscenter uden for Helsingfors) med støtte fra Nordisk Ministerråd og De Nordiske Perler.

Nordiske sprogpiloter er en uddannelse/et kursustilbud, som har eksisteret siden 2007. Programmet er løbende blevet udviklet af en tværnodisk faggruppe bestående af grundskolelærere og læreruddannere.

 

En sprogpilot er:

  • en praktiklærer/øvelsesskolelærer, der har fokus på nabosprog og inddrager nabosprogsdimensionen i undervisningen i grundskolen
  • en ressourceperson, der kan hjælpe kolleger med at tilrettelægge nabosprogsundervisning og give gode råd om materialer og metoder
  • en praktikvejleder, der kan bidrage til, at nabosprogsdimensionen får en plads i de lærerstuderendes praktik

 

Målgruppe:

Grundskolelærere i Norden med undervisning i et nordisk sprog som modersmål eller fremmedsprog på grundskoleniveau

 

Mål med kurserne/uddannelsen:

Målet med kurserne er, at deltagerne får indsigt i nordiske sprog som nabo- og fremmedsprog og får udviklet en didaktik og metodik til at inddrage det nordiske stof funktionelt i undervisningen i grundskolen – både i modersmålsundervisningen, i undervisningen i nordiske sprog som fremmedsprog og i andre fag.

 

Indhold i kurserne:            

Kursusprogrammet tilrettelægges som en vekselvirkning mellem oplæg om nabosprog/nordiske sprog, nordisk litteratur, nabosprogsdidaktik og arbejde og erfaringsudveksling i tværnationale grupper. I programmet vil der desuden indgå kulturelle arrangementer.

Programmet for kurset er under udarbejdelse og vil kunne findes på projektets hjemmeside www.sprogpiloter.org

 

Hvad koster det:

Kursus og ophold er gratis. Deltagerne skal dog selv betale rejse.

 

 

Du kan læse mere om kurset på www.sprogpiloter.org

Nyhetsbrev

Du er påmeldt vårt nyhetsbrev!

Lukk
Schæffergården Lysebu