Skandinavisk nettverkskonferanse for lærerutdanningsledere

Seminar

Skandinavisk nettverkskonferanse for lærerutdanningsledere: Forskningssamarbeid og forskerutdanning i lærerutdanningene

UHR-Lærerutdanning samarbeider med lærerutdanningene i Sverige og Danmark, og de tre landenes lærerutdanningsorganisasjoner bytter på å arrangere en årlig nettverkskonferanse.

Årets konferanse holdes på Lysebu, Oslo den 27 - 28. mai 2019.

Mål for konferansen:

kunnskapsdeling om forskningssamarbeid og forskerutdanning i/for lærerutdanning i Skandinavia/Norden
tilrettelegging for styrking av samarbeid om lærerutdanningsforskning og –forskerutdanning i Skandinavia/Norden

Mandag 27. mai

Kl. 12.00-13.00 Lunsj
Kl. 13.00-13.05 Introduksjon og velkommen ved Lis Madsen, leder Læreruddannelsens ledernetværk  og Svenning Bjørke, leder UHR-Lærerutdanning
Kl. 13.05-13.30 Åpning av konferansen ved minister for forskning og høyere utdanning Iselin Nybø
Kl. 13.30-13.45 Orientering om Nordforsk ved direktør Arne Flåøyen
Kl. 13.45-14.30 Hva vet vi om god lærerutdanning i et internasjonalt perspektiv? Ved professor Kirsti Klette, leder for Nordic Centre of Excellence Quality in Nordic Teaching (QUINT)
kl. 14.30-14.45 Spørsmål og diskusjon
Kl. 14.45-15.15 Kaffe og kake
Kl. 15.15-15.45 Forskningssamarbeid og forskerskoler for lærerutdanningene i Norden sett fra Sverige, ved hovedsekretær for Utbildningsvetenskapliga kommittén (UVK) i Vetenskapsrådet Jørgen Tholin
Kl. 15.45-16.45 Diskusjon i grupper om utfordringer og muligheter knyttet til nordisk forskningssamarbeid i lærerutdanningene
Kl. 16.45-17.00 Kaffe
Kl. 17.00-17.15 Oppsummering av gruppediskusjonene i plenum
Kl. 17.15-17.30 Orientering om studiepoenggivende sommerkurs for lærerstudenter i Norden ved Lis Madsen
Kl. 17.30-17.45 Orientering om Fondet om dansk-norsk samarbeid
Kl. 17.45-18.15 Utdanningssamarbeid i Skandinavia. Tverrnordiske moduler i lærerutdanningene: Erfaringer og muligheter ved Nordisk Ministerråd
Kl. 19.30 Middag med kulturelt innslag

Tirsdag 28. mai

PhD-utdanning og forskerskoler for lærerutdanningene i Skandinavia
Kl. 09.00-09.20 Sverige: Åke Ingerman, dekan ved Göteborgs universitet
Kl. 09.20-09.40 Danmark: Bo Nielson, forskningsleder ph.d. ved Københavns Professionshøjskole
Kl. 09.40-10.00 Norge: Elaine Munthe, dekan ved Universitet i Stavanger
Kl. 10.00-11.15 Erfaringsdeling i grupper om utfordringer og muligheter knyttet til Phd-utdanning og forskerskoler for lærerutdanningene
Kl. 11.15-12.00 Oppsummering av konferansen ved UHR-Lærerutdanning. Veien videre ved Lärarutbildningskonventet
Kl. 12.00-13.00 Lunsj

Nyhetsbrev

Du modtager om lidt en mail, hvor du skal bekræfte tilmeldingen!

Lukk
Schæffergården Lysebu