Den diagnostiske (u)kulturen

En konferanse der problemene med diagnostisk språk og kultur blir analysert i et tverrfaglig perspektiv

Det diagnostiske språket blir tatt i bruk av flere og flere. Det som tidligere var et fagspråk for leger og psykologer, er nå synlig i avisene, i bloggene, i klasserommene, i kriminalomsorgen og i politikken. Terminologien blir tatt i bruk i møte med atferdsproblemer, kriminalitet, frafall i skolen, politikk, økonomiske kriser og den er å finne i selvhjelpsbøker og på prekestolene.

Dette er noe av bakgrunnen for at Fondet for dansk-norsk samarbeid arrangerer en konferanse der problemene med diagnostisk språk og kultur blir analysert i et tverrfaglig perspektiv. Hvor sikre er diagnosene, og hvilken rolle har de spilt historisk? Har de levetid, og dermed også dødsdato? Hvem tjener på diagnosene, og hvem taper? Finnes det en kunnskapsmessig asymmetri som tapper de maktløse ytterligere for makt? Hvilken sosial status har ulike diagnoser, og hvordan får de gjennomslag? Eksempler blir analysert: ADHD og depresjons-diagnosene.

Foredragsholderne kommer hovedsakelig fra to miljøer: TenkeTanken ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, NTNU, og det store diagnose-prosjektet ved Universitetet i Aalborg, og de representerer en hel rekke fag: Medisin, biologi, filosofi, psykologi, litteraturvitenskap, sosiologi og antropologi.

Det diagnostiske språket har vandret ut fra medisinen og inn i allmennheten, og den eneste fornuftige reaksjonen er å diskutere dette forholdet tverrfaglig.

Konferansen holdes på Fondets eiendom Schæffergården nord for København. Reisetid fra lufthavnen er 45 minutter med offentlige transportmidler. 

Torsdag 30. november

13.30 – 18.30 Konferanseledere: Linn Getz og Lotte Hvas
  Elling Ulvestad: Diagnoser – en dyd av nødvendighet?
Om evolusjonen, uorden, orden, nisjer og trygghet
  Tor-Johan Ekeland: Diagnoser – et velfungerende redskap?
Om historien, kunnskapsteorier, typologier og identitet
  Anders Petersen: Diagnosekulturen – et sosiologisk blikk.
Om evidens, mote, makt og money.
  Mette Rønberg: Diagnosen Depresjon.
Om problematiske følelser i samtiden
  Mikka Nielsen: Diagnosen ADHD.
Om moralske implikasjoner
  Ledere Getz/Hvas: Kommentarer og diskusjon i plenum

Fredag 1.desember

09.00 – 13.30  Konferanseledere: Linn Getz og Lotte Hvas 
  Irene Hetlevik: Et klinisk perspektiv.
Om oversettelsen fra gjennomsnitt til person
  Anna Luise Kirkengen: Et maktperspektiv.
Om kunnskapsbetinget urett
  Thor Eirik Eriksen: Et undringsperspektiv.
Om det medisinsk ubestemmelige
  Lotte Hvas: Et verdiperspektiv.
Om diagnoser, rettigheter, kamper og normalitet  
  Arne Johan Vetlesen:  Et økologisk perspektiv.
Om rovdriften på selvet og verden
  Jan Inge Sørbø: Tankeansatser og veivisere

Medvirkende

 • Tor-Johan Ekeland

  Tor-Johan Ekeland, professor dr. philos., Avdeling for samfunnsfag og historie, Høgskulen i Volda og professor II ved Høgskolen i Molde

 • Thor Eirik Eriksen

  Thor Eirik Eriksen, cand. polit. og phd-stipendiat, Institutt for filosofi, Norges arktiske universitet, Tromsø og Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, UNN

 • Linn Getz

  Linn Getz, professor, PhD, Allmennmedisinsk forskningsenhet, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, Trondheim

 • Irene Hetlevik

  Irene Hetlevik, professor dr. med., Allmennmedisinsk forskningsenhet, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, Trondheim

 • Lotte Hvas

  Lotte Hvas, speciallæge i almen medicin, dr, med. og seniorforsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis, Københavns Universitet

 • Anna Luise Kirkengen

  Anna Luise Kirkengen, professor dr. med., Allmennmedisinsk forskningsenhet, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU, Trondheim 

 • Mikka Nielsen

  Mikka Nielsen, antropolog og phd-stipendiat, Samfundsvitenskabelig Fakultet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aarhus Universitet

 • Anders Petersen

  Anders Petersen, universitetslektor, Samfundsvitenskabelig Fakultet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

 • Mette Toft Rønberg

  Mette Toft Rønberg, antropolog og phd-stipendiat, Samfundsvitenskabelig Fakultet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aarhus Universitet

 • Jan Inge Sørbø

  Jan Inge Sørbø, dr. philos., litteraturviter, professor ved Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda
   

 • Elling Ulvestad

  Elling Ulvestad, avdelingssjef, professor dr.med. Mikrobiologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, Universitetet i Bergen

 • Arne Johan Vetlesen

  Arne Johan Vetlesen, professor dr. philos., Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie, Universitetet i Oslo

Nyhetsbrev

Du er påmeldt vårt nyhetsbrev!

Lukk
Schæffergården Lysebu