Den diagnostiske (u)kulturen

Seminar der problemene med diagnostisk språk og kultur blir analysert i et tverrfaglig perspektiv

Det diagnostiske språket blir tatt i bruk av flere og flere. Det som tidligere var et fagspråk for leger og psykologer, er nå synlig i avisene, i bloggene, i klasserommene, i kriminalomsorgen og i politikken. Terminologien blir tatt i bruk i møte med atferdsproblemer, kriminalitet, frafall i skolen, politikk, økonomiske kriser og den er å finne i selvhjelpsbøker og på prekestolene.

Dette er noe av bakgrunnen for at Fondet for dansk-norsk samarbeid arrangerer et seminar der problemene med diagnostisk språk og kultur blir analysert i et tverrfaglig perspektiv. Hvor sikre er diagnosene, og hvilken rolle har de spilt historisk? Har de levetid, og dermed også dødsdato? Hvem tjener på diagnosene, og hvem taper? Finnes det en kunnskapsmessig asymmetri som tapper de maktløse ytterligere for makt? Hvilken sosial status har ulike diagnoser, og hvordan får de gjennomslag? Eksempler blir analysert: ADHD og depresjons-diagnosene.

Foredragsholderne kommer hovedsakelig fra to miljøer: TenkeTanken ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, NTNU, og det store diagnose-prosjektet ved Universitetet i Aalborg, og de representerer en hel rekke fag: Medisin, biologi, filosofi, psykologi, litteraturvitenskap, sosiologi og antropologi.

Det diagnostiske språket har vandret ut fra medisinen og inn i allmennheten, og den eneste fornuftige reaksjonen er å diskutere dette forholdet tverrfaglig.

Seminaret holdes på Fondets eiendom Schæffergården nord for København. Reisetid fra lufthavnen er 45 minutter med offentlige transportmidler. 

Torsdag 30. november

  Konferanseledere: Linn Getz og Lotte Hvas
13:30    13:50     Velkomst. Om Schæffergården og Fondet for dansk-norsk samarbeid
13:50    14:00 Introduksjon. Linn Getz og Lotte Hvas
14:00    14:30

Elling Ulvestad: Diagnoser – en dyd av nødvendighet?
Om evolusjonen, uorden, orden, 
nisjer og trygghet

14:30    14:40 Kort pause
14:40    15:10 Tor-Johan Ekeland: Diagnoser – et velfungerende redskap?
Om historien, kunnskapsteorier, typologier og identitet
15:10    15:20 Kort pause
15:20    15:50 Anders Petersen: Diagnosekulturen – et sosiologisk blikk.
Om evidens, mote, makt og money.
15:50    16:30 Kaffepause. Innsjekk i værelser
16:30    17:00 Mette Rønberg: Diagnosen Depresjon.
Om problematiske følelser i samtiden
17:00  18:00 Ledere Getz/Hvas: Kommentarer og diskusjon i plenum
18:00    18:30 Pause
18:30    19:50 Middag
20:00    21:30 Diskusjonen fortsetter

Fredag 1.desember

  Konferanseledere: Linn Getz og Lotte Hvas 
07:30       09:00 Morgenmad/frokost
09:00       09:35 Irene Hetlevik: Et klinisk perspektiv.
Om oversettelsen fra gjennomsnitt til person
09:35       09:45 Pause
09:45       10:20 Anna Luise Kirkengen: Et maktperspektiv.
Om kunnskapsbetinget urett
10:20       10:50 Kaffepause. Utsjekking av rom 
10:50       11:25 Thor Eirik Eriksen: Et undringsperspektiv.
Om det medisinsk ubestemmelige
11:25       11:35 Pause
11:35       12:10 Lotte Hvas: Et verdiperspektiv.
Om diagnoser, rettigheter, kamper og normalitet  
12:10       12:25 Pause
12:25       13:00 Jan Inge Sørbø: Tankeansatser og veivisere
13:00       14:00 Lunsj og avreise

Medvirkende

 • Tor-Johan Ekeland

  Tor-Johan Ekeland, professor dr. philos., Avdeling for samfunnsfag og historie, Høgskulen i Volda og professor II ved Høgskolen i Molde

 • Thor Eirik Eriksen

  Thor Eirik Eriksen, PhD i filosofi, Institutt for filosofi, Norges arktiske universitet, Tromsø og Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, UNN

 • Linn Getz

  Linn Getz, professor, PhD, Allmennmedisinsk forskningsenhet, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, Trondheim

 • Irene Hetlevik

  Irene Hetlevik, professor dr. med., Allmennmedisinsk forskningsenhet, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, Trondheim

 • Lotte Hvas

  Lotte Hvas, speciallæge i almen medicin, dr, med. og seniorforsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis, Københavns Universitet

 • Anna Luise Kirkengen

  Anna Luise Kirkengen, professor dr. med., Allmennmedisinsk forskningsenhet, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU, Trondheim 

 • Mette Toft Rønberg

  Mette Toft Rønberg, antropolog og phd-stipendiat, Samfundsvitenskabelig Fakultet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

 • Jan Inge Sørbø

  Jan Inge Sørbø, dr. philos., litteraturviter, professor ved Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda
   

 • Elling Ulvestad

  Elling Ulvestad, avdelingssjef, professor dr.med. Mikrobiologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, Universitetet i Bergen

 • Anders Petersen

  Anders Petersen, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet 
   

Nyhetsbrev

Du modtager om lidt en mail, hvor du skal bekræfte tilmeldingen!

Lukk
Schæffergården Lysebu