"Musikk og liv"
Norge feirer Carl Nielsen

Om Carl Nielsens
liv og verk

Med:
konserter
workshops
forelesninger
samtaler

I samarbeid med Oslo–Filharmonien, Norges musikkhøgskole og Danmarks ambassade inviterer Fondet for dansk-norsk samarbeid til Carl Nielsen-seminar 3. og 4. desember 2015 for å feire 150-årsjubileet for hans fødsel.

Musikk og liv har vi kalt seminaret. Disse to innholdsmettede begrepene er både bindingsstoff og sprengstoff i Carl Nielsens univers. For ham var det mer enn bare fine ord at musikken er liv og livet er musikk! Som motto på sin 4. symfoni – som vil avslutte jubileumsseminaret – satte han: «Musik er liv, som dette uudslukkelig».

Carl Nielsen (1865-1931) var dansk som noen, født på Fyn i enkle kår, og han forble tvers igjennom dansk hele livet. Hans danske og fynske røtter var viktige for ham, både som menneske og som musiker. Men som alle store kunstnere var Carl Nielsen også internasjonal. Han lot seg inspirere av de store europeiske mestere som Bach og Mozart, og han forholdt seg aktivt interessert, men også kritisk til den utvikling som skjedde i hans egen tid, preget bl.a. av Stravinskij, Schönberg og Bartók. Det han selv skapte av musikk, ble lyttet til langt utover Danmarks grenser.

Hvorfor skal vi så feire den danske Carl Nielsen i Norge? En enkel grunn er at dansk og norsk kulturliv sto hverandre svært nær, også i tiden etter 1814. Mer spesifikt vet vi at Carl Nielsen både påvirket og ble påvirket av norske musikere i samtiden. Johan Svendsen var kapellmester for Det Kongelige Kapel da Carl Nielsen som ung fiolinist ble ansatt i kapellet. Han ble en av Carl Nielsens viktigste læremestre. Senere deltok Carl Nielsen aktivt i et nordisk komponistfellesskap der sterke bånd til norske kolleger ble skapt, bl.a. til Edvard Grieg og Christian Sinding.

Vi inviterer til to festdager der vi vil bli nærmere kjent med Carl Nielsens liv – konfliktfylt som det var i perioder, og for å glede oss over hans musikk – en musikk som spenner fra enkle sanger som «Jens Vejmand» og «Min Jesus la mitt hjerte få» til store, kontrastfylte verk som hans senere symfonier. Lysebu er seminarets base, men vi vil avlegge konsertbesøk både i Oslo Konserthus og på Norges musikkhøgskole.  Programmet omfatter konserter, workshops, forelesninger og samtaler. To av Carl Nielsens største verk vil prege seminaret – Symfoni nr. 5, fremført av Oslo-filharmonien under ledelse av den danske dirigenten Thomas Søndergård, og Symfoni nr. 4, fremført av Norges musikkhøgskoles symfoniorkester under ledelse av Michael Schönwandt, også han dansk. Men vi skal også bli kjent med jubilantens kammermusikk, sanger og klavermusikk.

Vi er stolte over og glade for at noen av Danmarks fremste eksperter på Carl Nielsens liv og musikk vil medvirke i programmet, bl.a. dirigenten Thomas Søndergård, tenoren Mathias Hedegaard, forfatter John Fellow som har stått for utgivelsen av Carl Nielsens brev, og musikkviter Niels Krabbe som har vært hovedredaktør for den nye utgaven av Carl Nielsens verker. En rekke norske musikere og musikkvitere vil også medvirke, bl.a. sopranen Ditte Marie Bræin, Ratatosk strykekvartett, blåsekvintetten Woods of Norway, pianistenene Ivar Anton Waagaard og Ole Christian Haagenrud, professor Harald Herresthal og musikkviter Ingrid Loe Dalaker. Skuespiller Morten Jostad vil låne stemme til Carl Nielsen-tekster.      

Seminaret er åpent for leg og lærd, altså både for musikklivets fagfolk og for enhver musikkelsker som ønsker å bli kjent med Carl Nielsens kunstnerunivers.

Vel møtt til to dagers feiring av Danmarks store tonedikter, Carl Nielsen!

Torsdag 3. desember

10:30 - 11:30 Registrering starter. Kaffe for tidlig ankomne (Peisestuen)
11:30 - 12.30 Lunsj
12:30 - 13:00 Velkommen ved Einar Solbu, programanvarlig og Per Ivar Vaagland, seniorrådgiver, Fondet for dansk-norsk samarbeid
13:00 - 14:00

John Fellow: "Carl Nielsen efter Carl Nielsen Brevudgaven"

14:30 - 15:20

Carl Nielsens blåsekvintett med blåsekvintettet Woods of Norway

15:25 - 16:15 Carl Nielsens strykekvartetter med Niels Krabbe og Ratatosk strykekvartett
16:20 - 16:40 Niels Krabbe: Carl Nielsen 5. symfoni – en innføring før kveldens konsert
16:50 Enkel middag
18:00 Bussavgang fra Lysebu til Oslo Konserthus
19:00 Konsert med Oslo-filharmonien, dir. Thomas Søndergård (med bl.a. Carl Nielsens 5. symfoni)
21:15 Bussavgang fra Oslo Konserthus til Lysebu for overnattende gjester

Fredag 4. desember

07.00 Frokost for overnattende gjester
08:30 - 09:15 Niels Krabbe "Om Carl Nielsen Udgaven, herunder bl.a. ændringer af tonen c til tonen g - var det 42 millioner kroner værd?" (Møterommet Fyn i hovedhuset)

09:20 - 10:05

Harald Herresthal: "Jeg følte at jeg stod Ansigt til Ansigt med en genial Kunstner. Carl Nielsen og hans forhold til Norge"
10:20 - 11:50 "150-årsjubileet - et løft for Carl Nielsen?". Samtale med bl.a. Thomas Søndergård, Ingrid Loe Dalaker, John Fellow og Niels Krabbe. Leder: Harald Herresthal
12:00 - 13:00 Lunsj (programmet fortsetter i Kavalersalen etter lunsj)
13:30 - 14:45 Carl Nielsens sanger med Mathias Hedegaard, Ditte Marie Bræin og Ivar Anton Waagaard
15:05 - 16:20 Carl Nielsens klaververker med Niels Krabbe, Christian Eggen og Ole Christian Haagenrud
16:25 - 16:50 John Fellow: Carl Nielsens 4. symfoni - en innføring før kveldens konsert
17: 00 Middag
18:45 Buss fra Lysebu til Norges Musikkhøgskole
19:30 Konsert med Musikkhøgskolens symfoniorkester, dir. Michael Schønwandt (med blant annet Carl Nielsens 4. symfoni – «Det Uudslukkelige»)
21:30 Slutt – transport for overnattende gjester til Lysebu

Medvirkende

 • Einar Solbu

  PROGRAMANSVARLIG

  Einar Solbu er utdannet kirkemusiker ved Musikkonservatoriet i Oslo. Har vært førsteamanuensis og studiesjef ved Norges musikkhøgskole, direktør for Rikskonsertene, dekan ved fakultet for scenekunst ved Kunsthøgskolen i Oslo og prosjektleder for flere større jubileumsmarkeringer i norsk kulturliv. Har også vært aktiv i internasjonalt musikkarbeid, bl.a. som president i International Sociey for Music Education. Arbeider nå som frilans kulturrådgiver og sitter i flere styrer i kulturlivet. 

 • Ditte Marie Bræin

  Sopran

  Mastergradsstudent i sang ved Norges musikkhøgskole, under veiledning av professorene Svein Bjørkøy og Randi Stene. Hun har gjort seg bemerket som en av de mer allsidige og interessante unge sangerne i Norge, og er ettertraktet både som ensemblesanger og solist innen barokk/klassisk og samtidsmusikk. Ditte har opptrådt ved flere festivaler og i en rekke konsertproduksjoner i inn- og utland, og har siden høsten 2012 vært fast sanger i Det Norske Solistkor.

 • Ingrid Loe Dalaker

  Msikkforsker

  Dr.art. i musikkvitenskap med avhandlingen Thomas Tellefsen i norsk og fransk musikkultur – en resepsjonshistorisk og verkanalytisk studie (NTNU, 2005). Hennes postdoktorarbeid resulterte i boken Nostalgi eller nyskaping? Nasjonale spor i norsk musikk – Brustad, Egge og Groven (Tapir Akademiske forlag, 2011). Dalaker var medredaktør og medforfatter i boken East of noise Eivind Groven composer, ethnomusicologist, folk music researcher (Akademika 2013). Hennes hovedfagsoppgave fra 1995 tok for seg Carl Nielsens klavermusikk. Hun har undervist en rekke år ved NTNU og har også vært ansatt som konservator ved Ringve musikkmuseum i Trondheim.

 • Christian Eggen

  Komponist, dirigent og pianist

  Utdannet pianist og dirigent fra Norges musikkhøgskole der han også studerte komposisjon med Finn Mortensen. Som pianist har han særlig fordypet seg i Mozarts klaververker. I 1994 spilte han inn Carl Nielsens klaververker på CD. Som dirigent har han i særlig grad markert seg som interpret av nyere orkesterlitteratur, og har samarbeidet med komponister som Cage, Xenakis, Lachenmann, Lutoslawski og Dun. Som komponist omfatter hans produksjon teater- og filmmusikk, kammer- og orkestermusikk og elektroakustiske installasjoner. Han har mottatt en rekke priser og er utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden. 

 • John Fellow

  Forfatter

  Har i toårtier beskæftiget sig med de skriftlige kilder til Carl Nielsens liv og virke. Resultat: Carl Nielsen til sin samtid, Kbh. 1999, bind 1-3 (Carl Nielsens egne skrifter og udtalelser) og Carl Nielsen Brevudgaven, Bind 1-12, Kbh. 2005-2015 (alle Carl Nielsens breve og dagbøger, samt breve til og omkring ham, i alt 6000 breve/7000 sider ud af et indsamlet redaktionsmateriale på næsten 13000 breve). Med er alt, som bidrager til oplysning om såvel den kunstneriske produktion som privatlivet; noter og kommentarer trækker linjer til andre samtidige kilder, aviser tidsskrifter, koncertprogrammer mm.

 • Mathias Hedegaard

  Tenor

  Uddannet på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og derefter eksamen fra Opera-Akademiet i 2007. Han debuterede i 2006 på Det Kgl Teater. Har siden sunget hovedroller på bl.a. Det Kgl Teater, Den Jyske Opera, GöteborgsOperan, Tiroler Landestheater Innsbruck og Wermlandsoperan. Har vært solist med DR SymfoniOrkestret, Concerto Copenhagen, Helsingborg Symfoniorkester, Malmö Symfoniorkester, Leipziger Kammerorchester og De Nederlandse Bachvereniging. På CD har han bl.a. indspillet Serenades and Romances med DR Underholdningsorkestret og Love Songs med Tove Lønskov for Dacapo/DR. Modtager af bl.a. Aksel Schiøtz Prisen 2006 og Musikanmelderringens Kunstnerpris.

 • Harald Herresthal

  Organist og professor emeritus

  Har vært professor ved Norges musikkhøgskole. Han har utgitt artikler og bøker på skandinaviske, tyske, franske, italienske og amerikanske forlag om emner innen norsk musikkhistorie. Han holder regelmessig forelesninger på europeiske universiteter og høyskoler. Hovedverket er en Ole Bull-biografi i 4 bind, fullført i 2010. Hans siste bok, «Fra hjertedypet stiger tonens strøm». Den unge Arne Nordheim, ble utgitt og lansert av Norges musikkhøgskole i mai i år. På Knut Nystedts 100-årsdag  den 5. september utga han i samarbeid med Kåre Hanken korboken Cry out and shout, som inneholder en biografi og et utvalg av Nystedts korkomposisjoner. 

 • Ole Christian Haagenrud

  Pianist

  Blir regnet som en av de mest lovende unge pianister i Norge. Han har sin utdannelse fra Norges musikkhøgskole der han hadde professor Jens Harald Bratlie og professor Håvard Gimse som lærere. Ole Christian har vunnet en rekke priser. I tillegg til solistoppdrag er han en svært ettertraktet kammermusiker og akkompagnatør, og han har samarbeidet med musikere som blant annet Lars Anders Tomter, Henning Kraggerud og Arve Tellefsen. Ole Christian har holdt konserter på flere av de største scenene i Europa. Av fremtidige engasjementer kan nevnes debutkonsert i Concertgebouw i Amsterdam i 2016.

 • Morten Jostad

  Dramatiker og skuespiller

  Har arbeidet meget med den dansk-norske felleslitteratur. Han har skapt en rekke teaterforestillinger med utgangspunkt i de dikteriske universene bil bl.a. Sokrates, Petter Dass, Wergeland. H. C. Andersen, Kierkegaard, Ibsen, Bjørnson og Undset. Han har også dramatisert flere litterære tekster og skrevet operalibretto. Han er tildelt Admiral Carl Hammerichs minnelegat fra Fondet for dansk-norsk samarbeid. Fra 2013 er han norsk statsstipendiat. 

 • Niels Krabbe,

  Forskningsprofessor emeritus

  Efter 25 år som lektor ved Musikvidenskabeligt Institut på Københavns Universitet, blev Niels Krabbe i 1996 leder af Musikafdelingen på Det Kongelige Bibliotek i København. I årene 1997-2009 var han endvidere hovedredaktør for den samlede, videnskabelige udgave af Carl Nielsens værker. Fra 2009 til sin afgang i slutningen af 2012 var han leder af det nystartede Dansk Center for Musikudgivelse. Han er desuden medudgiver af den nye digitale Carl Nielsen Værkfortegnelse (CNW) samt af vols. 1-5 af det internationale tidsskrift Carl Nielsen Studies.

 • Ratatosk

  Strykekvartett

  Ble startet høsten 2014, og består av fiolinistene Lars Magnus Steinum, Matias Jentoft, bratsjisten Jakob Dingstad og cellisten Ivan Valentin Roald. Alle har bred bakgrunn fra ulike ensembler, undervisning og samspill med internasjonalt anerkjente kammermusikere. Navnet Ratatosk er hentet fra norrøn mytologi. Det er ekornet som springer opp og ned livstreet Yggdrasil. I januar 2015 vant kvartetten Musikkhøgskoles kammermusikkonkurranse. Gruppens hovedfokus har hittil vært neglisjerte kvartettperler fra 1900-tallet. Kvartetten holdt tre konserter i Porto (Portugal) mars 2015, og har hatt ulike konsertopptredener i regi av Oslo Quartet Series. I august 2015 skal kvartetten fremføre ti strykekvartetter over fire konserter på festivalen Grieg in Bergen.

 • Thomas Søndergård

  Dirigent

  Sjefsdirigent i BBC National Orchestra of Wales (BBCNOW) og første gjestedirigent i Royal Scottish National Orchestra. I 2009-2012 var han sjefsdirigent for Kringkastingsorkesteret (Kork). Han er for øvrig etterspurt som gjestende dirigent ved symfoniorkestre rundt om i verden. Han har også markert seg som operadirigent, bl.a. i Stockholm, Stuttgart og København der han også har dirigert ballettforestillinger. Han har gjort en rekke innspillinger, bl.a. med Vilde Frang som solist i Sibelius’ og Prokofjevs fiolinkonserter. Tidligere i år har han og BBCNOW spilt inn Sibelius’ 2. og 7. symfoni. I 2011 mottok han The Queen Ingrid Foundation Prize.

 • Ivar Anton Waagaard

  Pianist

  Førsteamanuensis i akkompagnement på Norges musikkhøgskole med hovedvekt på vokalrepertoar. Gjennom 30 år har han samarbeidet med en rekke norske toppmusikere og -sanger på turneer, konserter og festivaler, og i radio- og TV-produksjoner. Han har medvirket på flere titalls plateinnspillinger som akkompagnatør, medspiller og solist innen flere sjangre.

 • Woods of Norway

  Blåsekvintett

  Woods of Norway ble etablert av studenter ved Norges musikkhøgskole (NMH) høsten 2012. Siden da har de vunnet kammermusikkonkurransen ved NMH to ganger, samt fått 1. pris i Ungdommens Musikkmesterskap. De har vært på to studieturer til Berlin, hvor de hadde timer med medlemmer av Berliner Philharmoniker og Berlin Philharmonic Wind Quintet. I 2014 representerte de NMH ved Harmos-festivalen i Portugal, og de har vært gjesteensemble ved den anerkjente European Chamber Music Academy (ECMA).

Nyhetsbrev

Du modtager om lidt en mail, hvor du skal bekræfte tilmeldingen!

Lukk
Schæffergården Lysebu